Ігор Павлюк. Рецензія на рукопис монографії Л. В. Мовчун «Українська рима в системі мови і в мовній практиці»

0
412

Леся Мовчун «Українська рима в системі мови і в мовній практиці: монографія. – К., 2020. – 472 с. (Серія «Студії з українознавства)»

Дослідження рими завжди зацікавлює небайдужого читача — від фахівця-філолога до творця поетичного слова. Монографія Л. В. Мовчун присвячена висвітленню проблеми рими в лінгвістичному ракурсі, завдяки чому авторка відкриває нові аспекти, здавалося б, усебічно дослідженого об’єкта. Рецензована праця узагальнює теоретичні напрацювання літературознавців і лінгвістів та засвідчує формування нового напряму — лінгвістичної римології, яка ґрунтується на запропонованій авторкою концепції римового простору, утворюваного римовими словами (римонімами). Виклад матеріалу у монографіяї, яка складається із чотирьох розділів, стрункий і логічний: історія терміна «рима» та його дефініювання в науковій картині світу й образному осмисленні в поетичній картині світу (перший розділ), римова типологія, поєднана з аналізом термінологічних одиниць на позначення видів рим (другий розділ), ретельний опис римових функцій, що підтверджує системність рими, й обґрунтування авторської концепції римового простору (третій розділ), розроблення теорії римографії, виклад її історії та аналіз рукописних словників рим І. П. Котляревського (четвертий розділ). Лінгвістичний підхід до вивчення римування сприяв виявленню низки римових різновидів, не охоплених літературознавчими дослідженнями (дискурсивні та концептуальні різновиди рим). Імпонує увага авторки до лексико-семантичного аспекту римування: по-перше, у монографії ґрунтовно проаналізовано різновиди рим за формально-лексичними, лексико-семантичними та лексико-естетичними ознаками; по-друге, уперше встановлено механізм римових відношень; по-третє, на широкому римовому матеріалі виявлено римові кліше та досліджено їхню динаміку.Монографічне дослідження ґрунтується на багатому поетичному матеріалі — римованих текстах поетів ХІХ — початку ХХІ ст., що забезпечує достовірність зроблених висновків. Цінними є додатки до монографії. Здійснивши фронтальний опис і реєстрацію римових зв’язків власної назви «Україна», дослідниця уклала новаторський словник рим «Римовий простір лексеми Україна». Ще один словник рим укладено за результатами асоціативного експерименту. Ретельне опрацювання наукової літератури логічно відображено в словнику-індексі термінів римології. Римову типологію, запропоновану авторкою, відображають малюнки «Види рим». Оригінальна і фундаментальна монографія Л. В. Мовчун «Українська рима в системі мови і в мовній практиці», безперечно, заслуговує на рекомендацію до друку.

Джерело: ihor.pavlyuk

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я