Літературна премія імені М.В. Гоголя 2021

0

Як повідомляє mkip.gov.ua, премія імені М.В. Гоголя (далі – Премія) присуджується щорічно до дня народження М.В. Гоголя — 01 квітня – прозаїкам, драматургам та сценаристам, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

Грошова винагорода до Премії виплачується у розмірі двадцяти тисяч гривень.

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами та окремими авторами.

На здобуття Премії до 01 лютого 2021 року подаються наступні документи:

  • клопотання щодо присудження Премії у довільній формі;
  • стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);
  • творча характеристика претендента, що надається суб’єктом подання на здобуття Премії;
  • письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;
  • копії документа, що посвідчує особу претендента, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • у разі, якщо претендентом є колектив авторів, — копії документів, що посвідчують особи претендентів, та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;
  • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19, каб. 315.

Телефон для довідок: 044-234-63-88, 067-549-02-36, відповідальна особа – головний спеціаліст Комендант Альона Анатоліївна.

Положення про премію імені М.В. Гоголя можна переглянути за 
посиланням.

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я