ЗВЕРНЕННЯ до Президента України Володимира Зеленського відомих діячів культури

0

Звертаємось до Вас, гаранта Української Конституції і найвищої посадової особи в державі, із застереженням щодо проблемного стану національної культури та загроз її подальшого існування.

У найдраматичніші і найтрагічніші періоди вітчизняної історії культура завжди поставала тим духовним опертям, яке консолідувало український народ на еволюційний розвиток, збереження власних територій, мови, традицій, національної пам’яті.

Сьогодні ми переживаємо чи не найтривожніший період своєї історії, означений війною на Сході України, окупацією Криму Російською Федерацією, пандемією смертоносного вірусу, багатомільйонним відтоком трудових ресурсів країни за кордон, а також інтенсивними політичною, економічно, соціальною і культурною турбулентностями.

Як Вам добре відомо, культура завжди виступала найпереконливішим показником демократичного розвитку держави, процесів становлення політичної нації і громадянського суспільства, промовистим маркером національної ідентичності та самобутності. Культура завжди була і є майданчиком для суспільного діалогу і порозуміння, дієвим засобом найоптимальнішого вирішення політичних і соціально-економічних  викликів.

Цілком очевидно, що відсутність державної програми розвитку культурної сфери України вкрай негативно впливає на функціонуванні та розвитку засадничих секторів культури і мистецтва. Водночас в українському суспільстві існує потужний запит на відродження і модернізацію національно-культурного життя країни, на збереження і утвердження культурної ідентичності, на відновлення та зміцнення історичної пам’яті народу та його послідовну і масштабну деколонізацію. Окремий і не менш актуальний запит існує на інтеграцію українства у глобальну систему, на широке і плідне партнерство – від світового українства до міжнародного співтовариства.

І при цьому обурює, що впродовж тривалого часу спостерігаються настійливі та відверті намагання зруйнувати підвалини національної культури і мистецтва України. Тривожні ознаки такої кризи, виявлені ще за попередньої влади, сьогодні сягнули критичної межі.

Це очевидно, проаналізувавши, як сфера культурної спадщини, у т.ч. нематеріальної, впродовж останніх 10 років перебуває у стані прогресуючої стагнації, що призводить до катастрофічної деградації і зникнення унікальних явищ, пам’яток архітектури, історії, трансформацій народної культури, вимирання їх автентичних носіїв без належного системного забезпечення спадкоємності унікальних знань і вмінь. Показово, що на наших очах під загрозою зникнення опинився славнозвісний осередок народного мистецтва в селищі Петриківка на Дніпропетровщині, нещодавно внесений до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства.

Так само культурна спадщина та її носії залишаються незахищеними в окупованих Криму, частинах Донецької та Луганської областей, де пам’ятки архітектури, історії та культури зазнають руйнувань, вивозяться до країни-агресорки РФ, а на території історико-культурних заповідників, що перебувають навіть у переліку ЮНЕСКО, влаштовуються військові бази та полігони. Кримсько-татарський народ зі своєю унікальною культурною спадщиною взагалі опинився під загрозою тотального знищення з боку окупаційної політики Кремля. І у цій ситуації державою Україною не запропоновано і не активовано жодної стратегії і конкретного плану дій, суголосних міжнародному законодавству і рекомендаціям.

Наступна болюча проблема – в країні значно активізувалися процеси руйнування археологічної спадщини (розграбовуються і знищуються кургани, городища, поховання давніх культур). Відтак, ми назавжди втрачаємо документальні свідчення і пам’ятки, які б уможливлювали майбутнім поколінням зберегти історію про наше коріння, давні епохи, народи і культури на нашій території.

Також звертаємо Вашу увагу на брак дієвої системи координації концертно-гастрольної діяльності професійних і народних колективів, процеси скорочення мережі закладів культури, відсутність державної програми реституції культурних цінностей та забезпечення належної освіти у сфері культури, на виклики у створенні високоякісного національного культурного продукту та розвитку культурної дипломатії. Утім перелік актуальних загроз у культурній сфері можна продовжувати і далі…

Насамкінець, наголошуємо на зухвалих і протиправних спробах рейдерського захоплення приміщень Національних творчих спілок («Будинок письменників», «Будинок кіно», «Будинок художників», галерея Національної спілки майстрів народного мистецтва України та інші). Впродовж років недоброчинні сили системно намагаються дискредитувати згадані вище національні професійні творчі об’єднання з метою заволодіння їх майном та блокування їхньої діяльності.

Деструктивна ситуація підсилилася й у зв’язку зі скороченням Міністерством культури та інформаційної політики в 2 (два) рази фінансування заходів Національних творчих спілок і Всеукраїнського товариства «Просвіта» в проекті Державного бюджету України на 2022 р. Реалізація цих дій унеможливить подальше функціонування національних об’єднань України, які охоплюють десятки тисяч активних і творчих громадян.

Нагадаємо, що саме в їхньому середовищі зароджувалися важливі державотворчі ініціативи і процеси, зокрема у стінах Спілки письменників за участі представників інших творчих спілок постав Народний Рух України як один із важливих чинників здобуття державної незалежності України. До того ж, у середовищі національних творчих спілок і товариства «Просвіта» гуртуються митці, які своєю діяльністю активно сприяють зміцненню ідентичності, консолідації нації, а відтак утвердженню України в умовах загроз державності та суверенітету. Знищення національних творчих спілок і «Просвіти» спричинять резонансний публічний скандал і суспільно-політичний конфлікт, призведуть до катастрофічних наслідків у сфері культури, завдадуть непоправний удар по міжнародній репутації країни і довірі суспільства до держави.

З метою предметної відповіді на вищевказані виклики, просимо Вас,  Володимире Олександровичу, видати довгоочікуваний Указ Президента України щодо функціонування та розвитку національної культури та мистецтва в Україні, в якому передбачити першочергове вирішення наступних питань:

Створити Національну раду з культурної політики при Президентові України.

Доручити Кабінету міністрів України спільно з творчими громадськими об’єднаннями та національними творчими спілками розробити і затвердити Державну цільову програму розвитку української національної культури і мистецтва.

Підтримати ініціативу щодо формування цільової програми розвитку української державної мови, передбачивши відповідні видатки на проведення курсів по вивченню української мови, особливо в зденаціоналізованих областях України, друкування необхідної кількості словників, серії «Перлини народної творчості», на паперових та електронних носіях, створення серії документально-просвітницьких фільмів «Героїчне минуле України. Від Святослава до Героїв захисників України», комп’ютерних (україномовних) ігор для дітей та юнацтва.

Створити Національний інститут нематеріальної культурної спадщини.

Ініціювати прийняття Верховною Радою України Законів України «Про меценатство», «Про національний культурний продукт», «Про нематеріальну культурну спадщину».

Відновити Державну службу з реституції культурних цінностей України з-за кордону.

Прийняти поправки до відповідних Законів України щодо посилення покарання (в т.ч. ввести кримінальну відповідальність) за незаконні руйнування та знищення археологічної, музейної та архівної спадщини.


Передбачити в Державному бюджеті України на 2022 рік фінансування в повному обсязі на діяльність Національних творчих спілок України і Всеукраїнського товариства «Просвіта».

Відповідно Конституції України (стаття 12), чинного Закону, Національної  програми України  “Закордонне українство” необхідно  підтримати розвиток українознавчої  освіти  закордоном, забезпечивши її  відповідними програмами, підручниками, навчально-методичними, дидактичними матеріалами; сприяти  підготовці та  перепідготовці педагогічних кадрів з українознавчих дисциплін  у місцях компактного проживання українців; розробити програму навчання закордонних українців у вишах України; створити загальнонаціональну  веб-сторінку, упроваджуючи сучасні дистанційні технології для вивчення  історії української державності,   культури, мови, традицій, що консолідуватиме  українство, зміцнюватиме  його національну  ідентичність.

Вжити заходи щодо прозорості функціонування інституту колективного управління авторськими та суміжними правами.

Доручити Кабінету міністрів України розробити та впровадити державну систему фінансової підтримки митців та діячів культури під час пандемії COVID-19, передусім соціально незахищених категорій.

Провести в 2022 році Всесвітній конгрес українців в м. Києві.

Київській міській державній адміністрації надати приміщення Національній хореографічній спілці і Національній спілці театральних діячів України.
 
 З повагою,
 
ДЗЮБА І. М. – Герой України, академік Національної академії наук України
 
ЖУЛИНСЬКИЙ М. Г. – академік Національної академії наук України
 
ЩЕРБАК Ю. М.   –   письменник, надзвичайний і Повноважний Посол України (1992-1998; 2000-2003)
 
МОВЧАН П. М.  –   голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України
 
ВАНТУХ М. М.  –   Герой України, голова Національної хореографічної спілки України, народний артист України
 
ШЕВЧЕНКО Є. І.   –    голова Координаційної ради Національних творчих спілок України, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений діяч мистецтв України
 
ФІЛІПЧУК Г. Г.   –   дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук
 
СТРУТИНСЬКИЙ  Б. Д. – голова Національної спілки театральних діячів України, народний артист України
 
СИДОРЖЕВСЬКИЙ М. О.  – голова Національної спілки письменників України
 
ЄСИПОК В. М.  –   голова Національної спілки кобзарів України, народний артист України
 
ЯНЧУК  О.С.   –   голова Національної спілки кінематографістів України, народний артист України
 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ К.В.  – голова Національної спілки художників України, заслужений художник України
 
СТРАНАДКО Е. М.  –  голова Національної спілки фотохудожників України, заслужений працівник культури
України
 
ЯКОВЛЄВ М. І.   –  перший віцепрезидент Національної Академії мистецтв України, заслужений працівник
освіти України
 
ТРИМБАЧ С. В.   –  заступник голови Національної спілки
кінематографістів України, лауреат Державної
премії України ім. О. Довженка, кінознавець
 
ЧЕБИКІН А. В.   –  президент Національної Академії мистецтв України, народний художник України
 
РИБЧИНСЬКИЙ Ю.Є. –  Герой України, народний артист України

Джерело: litgazeta.com.ua.
 
 

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я