Україна долучилася до міжнародної системи ISSN: що це означає

0

В Україні презентували початок діяльності національного центру ISSN – Міжнародної системи стандартної нумерації серіальних видань. Згідно з постановою Кабінету Міністрів функції національного центру ISSN виконуватиме ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

Як зазначається, Україна стала 91 країною-членом Міжнародної системи ISSN. Робота щодо приєднання нашої держави до системи ISSN велася з моменту проголошення незалежності України.

В ексклюзивному коментарі chytomo.com завідуюча відділу ISBN/ISMN/ISSN Книжкової палати України Ірина Погореловська зауважила, що приєднання України до системи ISSN дозволить упорядкувати потік серіальних видань (друкованих та електронних), які виходять на території нашої держави, створити надійну та зручну в користуванні національну базу даних серіальних видань та інших продовжуваних ресурсів на основі ISSN, сприяти створенню умов для впровадження і поширення в Україні інформаційних технологій автоматичної ідентифікації, штрихового кодування серіальних видань на основі ISSN.

«Україна отримає можливість: доступу до величезних масивів бібліографічної інформації серіальних видань, накопиченої у базі даних Міжнародного центру ISSN; інтегрувати серіальні видання України (з усіх галузей знань) у структуру міжнародного інформаційного простору й тим самим підвищити їхню авторитетність», – сказала Погореловська.

Нагадаємо, Міжнародний центр ISSN заснований у Парижі 21 січня 1976 року відповідно до угоди, підписаної 14 листопада 1974 року між ЮНЕСКО й урядом Франції з метою впровадження й експлуатації автоматизованої інформаційної системи серіальних видань, що охоплює весь діапазон зафіксованих знань.

Міжнародний центр ISSN координує діяльність національних центрів ISSN, які здійснюють реєстрацію серіальних (періодичних, продовжуваних, серійних) видань та інших продовжуваних ресурсів, що передбачає ідентифікацію назви кожного окремого серіального видання (або іншого продовжуваного ресурсу), надання йому унікального Міжнародного стандартного номера ISSN, підготовку даних, що вміщують бібліографічні відомості, і представлення цих даних у Міжнародний центр ISSN для їхнього внесення в міжнародний реєстр ISSN. На сьогодні ця система застосовується в 130 країнах світу.

Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) однозначно та безпомилково ідентифікує лише одне серіальне видання (як у друкованому, так і в електронному вигляді) або інший продовжуваний ресурс. ISSN є неповторним і використовується тільки для цього видання або ресурсу. ISSN може бути представленим штриховим кодом символіки EAN-13. Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN (незалежно від мови видання) й восьми цифр.

Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком. Дві групи цифр ISSN розміщуються в такій послідовності: ISSN 2222-0437.

ISSN є ключем для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISSN дає змогу об’єднати в єдину систему видання, розповсюдження та інформаційне обслуговування.

ISSN є обов’язковим елементом вихідних відомостей серіального видання. Крім серіальних видань ISSN також надають незавершеним інтегрованим ресурсам – базам даних (окремим видам), вебсайтам (окремим видам) тощо.

Довідково:

Серіальні видання – періодичні, продовжувані, серійні видання (як у друкованому, так і електронному вигляді).

Періодичне видання – серіальне видання, що виходить через певні, рівні проміжки часу та має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість нумерованих (датованих) випусків й однакову назву. Періодичне видання може бути щоденним, щотижневим, щомісячним, щоквартальним, щорічним тощо. Наприклад: газети, журнали, щорічники, бюлетені, періодичні збірники та ін.

Продовжуване видання – серіальне видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, у міру накопичення матеріалу, нумерованими випусками, які мають спільну назву. Наприклад: наукові збірники.

Серійне видання – видання, що є частиною серії; один із випусків серії.

До продовжуваних ресурсів належать серіальні видання та незавершені інтегровані ресурси.

Незавершений інтегрований ресурс – ресурс, який постійно оновлюють за рахунок поповнення новою інформацією або внесенням змін, що не є фрагментарними, натомість є інтегрованими в одне ціле. Наприклад: бази даних (окремі види), репозитарії, вебсайти (окремі види), що постійно оновлюються без заздалегідь визначеного закінчення (наприклад, інформаційні агентства).

«На національний центр ISSN в Україні покладаються функції: упровадження системи ISSN на території України, забезпечення її подальшого функціонування, присвоєння Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN); підготовка та поширення відповідних інструктивно-методичних матеріалів, надання консультацій із питань отримання і застосування ISSN та штрихового кодування, організація та проведення навчальних семінарів, сесій та тренінгів для суб’єктів видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної діяльності», – зазначила Ірина Погореловська.

У своїй роботі НЦ ISSN України керуватиметься вимогами чинного законодавства України, Міжнародним стандартом Information and documentation — International standard serial number (ISSN), інструктивно-методичними документами Міжнародного центру ISSN.

Як повідомлялося, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» отримала статус Національного центру ISSN 2019 року.

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я