Опубліковано Вебсловник жіночих назв української мови (2022)

0

На платформі r2u.org.ua опубліковано  «Вебсловник жіночих назв української мови» (2022). Над словником працювали працівники кафедри філології УКУ: укладачка – Олена Синчак, керівниця програми з філології УКУ; наукова редакторка – Ганна Дидик-Меуш, докторка філологічних наук, укладачка низки словників та науковий консультант – Василь Старко, кандидат філологічних наук, перекладач, співзасновник сайту r2u.org.ua. Вебсловник створено за сприяння благодійного фонду «Повір у себе».

Вебсловник оприявнює понадстолітню історію словотвірної фемінізації в українській мові. У ньому відстежено вживання фемінітивів від кінця ХІХ сторіччя і дотепер, у мові материкової України та в діаспорній українській, у текстах різних стилів і в різних соціальних варіантах української мови. Реєстр уміщує 2000 фемінітивів.

Словник створено з опертям на дані корпусу ГРАК та інших джерел. Усі фемінітиви проілюстровано цитатами з текстів. Чи не вперше в українській лексикографії в структуру словникової статті введено результати опитування в експертній групі. Дескриптивний підхід до опису лексики урівноважено елементами прескриптивного підходу. Докладніше про принципи й будову словника можна дізнатися з передмови.

humaniora.ucu.edu.ua.

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я