Із засідання Секретаріату

0
865

 

22 червня  під головуванням очільника Національної спілки письменників України Михайла Сидоржевського відбулося чергове засідання Секретаріату НСПУ, результатом якого стала низка доручень та ухвал для врегулювання діяльності Спілки.

Перш за все, голова НСПУ вручив дипломи лауреатам премій ім. М. Ушакова (Н. Філіповій) та «Благовіст» (Надія Позняк).

М. Сидоржевський доповів про основні фінансові питання Спілки, стан виплати податків та боргів, судові справи, питання стану реєстрації Статуту НСПУ та проведення літературно-мистецьких фестивалів. 

Затверджено рішення журі премії ім. В. Мисика. Лауреатами стали С. Борщевський (переклад) та О. Гордон (поезія). 

Секретаріат НСПУ, у зв’язку з нездатністю голови КО НСПУ В. Даниленка організувати роботу в КО НСПУ, а також беручи до уваги ігнорування з його боку ухвал Правління і Секретаріату і грубі порушення трудової дисципліни, оцінив роботу В. Даниленка на цій посаді як неефективну і вкрай незадовільну, а його діяльність – як деструктивну і спрямовану на дискредитацію НСПУ.  Секретаріат НСПУ вимагає від голови КО НСПУ В. Даниленка виконання ухвали Правління НСПУ від 27 жовтня 2016 року для легітимізації Правління КО НСПУ і його конструктивної роботи. 

Секретаріат НСПУ рекомендує цьогорічній конференції КО НСПУ розглянути питання про доцільність перебування В. Даниленка на посаді голови КО НСПУ як керівника, який не знатний організувати роботу КО належним чином. 

Розглянувши заяву голови приймальної комісії КО НСПУ Н. Гнатюк, Секретаріат ухвалив: беручи до уваги нечинність, у відповідності з ухвалою Правління НСПУ від 27 жовтня 2017 року, всіх рішень Правління КО НСПУ, у зв’язку з його нелегітимністю, вважати нечинним так зване рішення Правління КО НСПУ про усунення з посади голови приймальної комісії КО НСПУ Н.Гнатюк і обрання на цю посаду Л. Мудрак. Згідно з ухвалою Секретаріату, головою приймальної комісії КО НСПУ є Н. Гнатюк. Будь-які спроби ігнорувати цю ухвалу Секретаріату НСПУ  з боку голови КО НСПУ В. Даниленка чи Л. Мудрак будуть розглядатися як грубе порушення Статуту НСПУ, Положення КО НСПУ і невиконанням ухвал Правління НСПУ і Секретаріату НПСУ з наступним розглядом і прийняттям відповідних рішень на найближчому засіданні Правління НСПУ. 

 Перший заступник голови НСПУ Віктор Мельник доповів з приводу проведення звітно-виборних зборів у Донецькій і Луганській обласних організаціях НСПУ. Тимчасова окупація окремих районів та адміністративних центрів Донецької і Луганської областей створила надзвичайну ситуацію в двох територіальних організаціях Спілки: частина членів НСПУ залишилась на території, непідконтрольній українській владі, частина змушена була виїхати в інші регіони України. Всі ці чинники разом створюють непереборні труднощі для діяльності обох регіональних осередків: на практиці неможливо зібрати кворум, тому неможливо провести письменницькі збори.

Для врегулювання становища секретаріат НСПУ ухвалив: зобов’язати членів НСПУ, які перебувають на обліку в Донецькій і Луганській обласних організаціях Спілки і переїхали на тимчасове чи постійне проживання в інші регіони, в термін до 1 вересня 2017 року стати на облік в територіальних організаціях за місцем фактичного проживання; членів НСПУ, які проживають в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей, залишити на обліку в Донецькій і Луганській обласних організаціях Спілки, сприяти їхній участі в житті обох організацій, завчасно інформувати про проведення різних заходів, зокрема про письменницькі збори та засідання керівних органів; тимчасово, до закінчення надзвичайної ситуації, пов’язаної з непідконтрольністю українській владі окремих районів Донецької і Луганської областей, взяти до уваги форс-мажорні обставини і рекомендувати в обох регіонах при визначенні кворуму на зборах обласних організацій НСПУ не враховувати тих членів НСПУ, які мешкають на окупованих територіях і через об’єктивні труднощі не змогли прибути до місця проведення зборів.

Голова НСПУ М.Сидоржевський повідомив, що нещодавно в Житомирі  відбулися звітно-виборні збори. Головою Житомирської ОО НСПУ було обрано С. Гресь. Найближчим часом буде проведено звітно-виборні збори в Сумській облорганізації.  

Директор видавництва «Український письменник» Микола Славинський доповів інформацію про досудове розслідування діяльності видавництва «Український письменник» у 2015 році. 

Перший заступник голови НСПУ Віктор Мельник доповів про ситуацію з журналом «Березіль».

24 листопада 2016 року секретаріат НСПУ затвердив оновлений статут редакції журналу «Березіль», в якому через важке матеріально-фінансове становище Спілки виключив з обов’язків НСПУ як співзасновника журналу пункти про надання редакції грошових дотацій, матеріальних цінностей та розв’язання інших проблем, які вимагають фінансових затрат. Натомість за НСПУ залишено право надавати таку грошову та матеріальну допомогу при можливості. Трудовий колектив редакції «Березолю» як другий співзасновник не погодився з такими змінами і в ще новішій версії статуту вимагає залишити за НСПУ обов’язки щодо безоплатного забезпечення редакції приміщенням та безоплатного надання комунальних послуг. Крім того, у тій версії статуту, на якій наполягав другий співзасновник, НСПУ фактично усунуто від вирішення ключових питань управління журналом, зокрема від призначення його головного редактора. Секретаріат НСПУ принципово не погодився з такою постановкою питання, оскільки сьогодні Спілка не має реальних можливостей матеріально підтримувати редакцію «Березолю» і приймати на себе відповідні зобов’язання, а також Спілка не може брати на себе відповідальність за діяльність непідконтрольного їй як співзасновнику друкованого засобу масової інформації. Тому 12 січня цього року через газету «Літературна Україна» секретаріат звернувся до територіальних організацій НСПУ з проханням висловити свою думку щодо ситуації, яка склалася у взаєминах з редакцією журналу. У відповідях на звернення, які надійшли до Спілки, переважна більшість регіональних осередків підтримала позицію керівництва НСПУ, а Харківська обласна організація, яка знаходиться в місті, де видається «Березіль», вважає, що редакційний колектив може бути єдиним власником і видавцем журналу. За таких обставин, опираючись на думку письменницької спільноти, секретаріат НСПУ наполягає на збереженні тих змін до Статуту, які були затверджені 24  листопада 2016 року. Секретаріат НСПУ звертає увагу трудового колективу редакції «Березолю» як другого співзасновника на те, що пункт 1 розділу IV редакційного статуту щодо порядку призначення головного редактора суперечить підпункту «ж» пункту 4.14 Статуту НСПУ, пункт 1 розділу VIII редакційного статуту щодо порядку припинення діяльності суперечить підпункту «з» пункту 4.14 Статуту НСПУ. Є також інші невідповідності між редакційним статутом та Статутом НСПУ. Секретаріат вимагає від трудового колективу редакції журналу «Березіль» у новій редакції статуту спілчанського друкованого ЗМІ у термін до першого вересня 2017 року привести його у сувору відповідність до норм Статуту НСПУ. Якщо трудовий колектив редакції журналу «Березіль» не погодиться внести зміни, необхідні для приведення редакційного статуту у відповідність до Статуту НСПУ, секретаріат НСПУ буде вносити пропозицію на Правління Спілки про вихід НСПУ зі складу співзасновників журналу «Березіль».

Перший заступник голови НСПУ Віктор Мельник також озвучив пропозиції щодо вдосконалення Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій». 

Секретаріатом затверджено робочу групу по відбору творів на здобуття премії ім. Б. Хмельницького у складі:  О. Гордон (голова), В. Мельник, Б. Гайворонська, Т. Фольварочна, В. Женченко, А. Демиденко. 

Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва присуджується щороку за твори літератури і мистецтва, публіцистики та журналістики, спрямовані на утвердження високих гуманістичних, державотворчих ідеалів підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і молоді, національної самосвідомості, гідності, духовності і культури почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу. 

Секретаріатом затверджено умови конкурсу кращих пісень на військово-патріотичну тематику. Сформовано робочу групу у складі: В. Женченко (голова), А. Демиденко,  А. Матвійчук, Г. Булах, В. Корнійчук.  З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті НСПУ (http://www.nspu.com.ua/) . 

Також було обговорено інші питання порядку денного. Генеральний директор ДУМу В. Герасимчук доповів про пропозицію ФОП «Катькало». 

Створено робочу групу для підготовки та проведення 110-ї річниці з дня народження В. Мисика у складі: О.Шугай (голова), А. Стожук, В. Ткаченко, П. Засенко, Е. Соловей.

Перший заступник голови НСПУ з творчих питань О. Гордон доповів про план відзначення ювілеїв письменників у другій половині 2017 року. 

Прес-секретар НСПУ А. Дрофа висунула пропозицію започаткувати в НСПУ проведення благодійних літературних лекцій.  Проведення перших лекцій планується на другу половину липня. Всі зібрані кошти будуть перераховані у фонд «Повернись живим», який вже більше трьох років успішно займається закупівлею нічної оптики для бійців АТО. Фонд має добру та перевірену репутацію, один з найпопулярніших в Україні. Детальна інформація трохи пізніше на офіційному сайті НСПУ (http://www.nspu.com.ua/). Секретаріатом прийнято рішення підтримати ініціативу і сформувати робочу групу у складі: О. Гордон, А. Дрофа, Б. Гайворонська, Н.Скочко. 

Ухвалено порушити клопотання перед Міністерством культури про нагородження Орденом Свободи П. П. Перебийноса, а також про присвоєння звання «Заслужений діяч мистецтв України» А. П. Цвід.  

Ухвалено рішення висунути від НСПУ на отримання Президентської стипендії Л. Бернакевич та В.Отрощенко. 

Анна Дрофа,

 прес-секретар НСПУ

 

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я